Hotline: 0923199968

Dịch Vụ

Dịch vụ lắp đặt kho lạnh bảo quản vacxin

Dịch vụ lắp đặt kho lạnh bảo quản vacxin

Lắp đặt kho lạnh bảo quản vacxin, dược phẩm y tế là điều kiện bắt buộc để đảm bảo chất lượng vacxin, dược phẩm y tế của các công ty dược phẩm theo quy định của bộ y tế. Nhiệt độ bảo quản vacxin, dược phẩm thông thường trong khoảng từ 2-8 độ C, hoặc đáp ứng điều kiện bảo quản in trên vỏ thuốc.

Dịch vụ lắp đặt kho lạnh thủy sản

Dịch vụ lắp đặt kho lạnh thủy sản

Lắp đặt kho lạnh thủy sản và quá trình lạnh đông thủy sản đều có chung mục đích là nhanh hạ nhiệt độ thủy hải sản, làm chậm lại sự ươn hỏng của sản phẩm. Kho lạnh thủy sản thường được cài đặt nhiệt độ – 25 hoặc – 18 độ C để bảo quản các loại cá tôm mực đông lạnh.

Sửa chữa kho lạnh

Sửa chữa kho lạnh

Cơ điện lạnh Foc Việt chuyên tư vấn, thiết kế, lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng kho lạnh bảo quản. Bảo dưỡng sửa chữa kho lạnh định kỳ để kho lạnh chạy ổn định.

Hotline: 0923199968

0923199968