Hotline: 0923199968

Dự Án

Tủ đông y tế DW-YW508A

Tủ đông y tế DW-YW508A

Tủ đông y tế DW-YW508A nhiệt độ thấp -10oC đến -25oC được thiết kế đặc biệt ở cấp độ y tế và phòng thí nghiệm. Mang lại hiệu suất ổn định trong làm lạnh và kiểm soát nhiệt độ. Tủ…

Tủ đông y tế DW-YW358A

Tủ đông y tế DW-YW358A

Tủ đông y tế DW-YW358A nhiệt độ thấp -10oC đến -25oC được thiết kế đặc biệt ở cấp độ y tế và phòng thí nghiệm. Mang lại hiệu suất ổn định trong làm lạnh và kiểm soát nhiệt độ. Tủ…

Tủ đông y tế DW-YW226A

Tủ đông y tế DW-YW226A

Tủ đông y tế DW-YW226A nhiệt độ thấp -10oC đến -25oC được thiết kế đặc biệt ở cấp độ y tế và phòng thí nghiệm, mang lại hiệu suất ổn định trong làm lạnh và kiểm soát nhiệt độ. Tủ…

Tủ đông y tế DW-YL270

Tủ đông y tế DW-YL270

Tủ đông y tế DW-YL270 nhiệt độ thấp -10oC đến -25oC là tủ đông có nhiệt độ thấp chất lượng cao với hiệu suất ổn định. Được trang bị hệ thống làm lạnh nổi tiếng, hiệu quả cao và thân…

Tủ đông y tế DW-YL450

Tủ đông y tế DW-YL450

Tủ đông y tế DW-YL450 nhiệt độ thấp -10oC đến -25oC được thiết kế đặc biệt ở cấp độ y tế và phòng thí nghiệm. Mang lại hiệu suất ổn định trong làm lạnh và kiểm soát nhiệt độ. Tủ…

Tủ đông y tế DW-ZW128

Tủ đông y tế DW-ZW128

Tủ đông y tế DW-ZW128 được thiết kế nhiệt độ bảo quản -164oC có hệ thống làm mát độc đáo, hiệu quả và tái chế cao. Tủ đông y tế DW-ZW128, có thể sản xuất nhiệt độ thấp nhất đến…

Hotline: 0923199968

0923199968