Hotline: 0923199968

Dự Án

Tủ đông y tế DW-HL858S

Tủ đông y tế DW-HL858S

Tủ đông y tế DW-HL858S nhiệt độ cực thấp -10 ° C ~ -86 ° C là một tủ đông cho cấp y tế và phòng thí nghiệm. Nó đã thông qua chứng nhận CE \ UL. Hệ thống làm lạnh thế…

Tủ đông y tế DW-HL778S

Tủ đông y tế DW-HL778S

Tủ đông y tế DW-HL778S nhiệt độ cực thấp -10°C ~ -86°C là một tủ đông cho cấp y tế và phòng thí nghiệm. Nó đã thông qua chứng nhận CE \ UL. Hệ thống làm lạnh thế hệ mới của tủ…

Tủ đông y tế DW-HL678S

Tủ đông y tế DW-HL678S

Tủ đông y tế DW-HL678S nhiệt độ cực thấp -10 ° C ~ -86 ° C là một tủ đông cho cấp y tế và phòng thí nghiệm. Nó đã thông qua chứng nhận CE \ UL. Hệ thống làm lạnh thế hệ…

Tủ đông y tế DW-HL528S

Tủ đông y tế DW-HL528S

Tủ đông y tế DW-HL528S nhiệt độ cực thấp -86 ° C mang đến siêu cập nhật trong loạt tủ đông nhiệt độ cực thấp. Cấu trúc mới của tủ đông y tế DW-HL528S đi kèm với 2 cửa bên trong…

Tủ đông y tế DW-HL398S

Tủ đông y tế DW-HL398S

  Tủ đông y tế DW-HL398S nhiệt độ cực thấp -86°C mang đến siêu cập nhật trong loạt tủ đông nhiệt độ cực thấp. Cấu trúc mới của tủ đông y tế DW-HL398S đi kèm với 2 cửa bên trong độc…

Tủ đông y tế DW-HL100

Tủ đông y tế DW-HL100

Tủ đông y tế DW-HL100 có nhiệt độ âm sâu tới -86 ° C là một tủ đông nhỏ dành cho phòng thí nghiệm và y tế. Tủ đông này được trang bị điều khiển nhiệt độ chính xác cao, đảm…

Hotline: 0923199968

0923199968