Hotline: 0923199968

Dự Án

Tủ lạnh trữ máu XC-588L

Tủ lạnh trữ máu XC-588L

Tủ lạnh trữ máu XC-588L có thể bảo vệ tốt các sản phẩm máu. Tủ lạnh trữ máu XC-588L kiểm soát nhiệt độ chính xác, tức thời với hệ thống kiểm soát thông minh. Tủ lạnh trữ máu XC-588L có…

Tủ lạnh trữ máu XC-358L

Tủ lạnh trữ máu XC-358L

Tủ lạnh trữ máu XC-358L có thể bảo vệ tốt các sản phẩm máu. Tủ lạnh trữ máu XC-358L kiểm soát nhiệt độ chính xác, tức thời với hệ thống kiểm soát thông minh. Tủ lạnh trữ máu XC-358L có…

Tủ lạnh trữ máu  XC-268L

Tủ lạnh trữ máu XC-268L

Tủ lạnh trữ máu XC-268L có tích hợp cảm biến với nhiệt độ có độ nhạy cao, có thể đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác trong khoảng 1oC bên trong tủ.làm lạnh hiệu quả cao cung cấp lưu…

Tủ lạnh trữ máu XC-88L

Tủ lạnh trữ máu XC-88L

Tủ lạnh trữ máu XC-88L có thể bảo vệ tốt các sản phẩm máu, kiểm soát nhiệt độ chính xác, tức thời với hệ thống kiểm soát thông minh. Tủ lạnh trữ máu XC-88L có tích hợp cảm biến với…

Tủ lạnh y tế YCD-EL450

Tủ lạnh y tế YCD-EL450

Tủ lạnh y tế YCD-EL450 được thiết kế nhiệt độ bảo quản từ 2oC ~ 8oC, được thiết kế với loại làm mát không khí hàng đầu. Hệ thống làm lạnh xoáy đa ống và thiết bị bay hơi có…

Tủ lạnh y tế YC-1500L

Tủ lạnh y tế YC-1500L

Tủ lạnh y tế YC-1500L được thiết kế nhiệt độ bảo quản từ 2oC ~ 8oC, được thiết kế với loại làm mát không khí hàng đầu. Hệ thống làm lạnh xoáy đa ống và thiết bị bay hơi có…

Hotline: 0923199968

0923199968