Hotline: 0923199968

Vật tư ngành lạnh

 • Van chặn gas bi bằng đồng, Van chặn bi, van bi, ball valve, chặn bi, van chan bi, chan bi,

  Van chặn bi 54

  Van chặn bi 54 giúp điều tiết, kiểm soát lưu lượng của dòng môi chất trong hệ thống,được lắp đặt ở các đường hồi gas, đường hút và khí nóng của hệ thống lạnh.

 • Van chặn tay, Van chặn tay 10, van chặn tay phi 10, van chặn tay phi 6, van chặn tay 6, van chặn tay phi 12, van chặn tay 12, van chặn tay phi 16, van chặn tay 16 ,

  Van chặn tay 10

  Van chặn tay 10 được lắp đặt trên các đường hồi gas nóng, đường hút và khí nóng của các dòng máy lạnh nhằm cô lập thiết bị nào đó ra khỏi hệ thống để bảo trì, sửa chữa, thay thế mà không làm mất toàn bộ môi chất trong hệ thống.

 • Van chặn tay, Van chặn tay 10, van chặn tay phi 10, van chặn tay phi 6, van chặn tay 6, van chặn tay phi 12, van chặn tay 12, van chặn tay phi 16, van chặn tay 16 ,

  Van chặn tay 12

  Van chặn tay 12 được lắp đặt trên các đường hồi gas nóng, đường hút và khí nóng của các dòng máy lạnh nhằm cô lập thiết bị nào đó ra khỏi hệ thống để bảo trì, sửa chữa, thay thế mà không làm mất toàn bộ môi chất trong hệ thống.

 • Van chặn tay, Van chặn tay 10, van chặn tay phi 10, van chặn tay phi 6, van chặn tay 6, van chặn tay phi 12, van chặn tay 12, van chặn tay phi 16, van chặn tay 16 ,

  Van chặn tay 16

  Van chặn tay 16 được lắp đặt trên các đường hồi gas nóng, đường hút và khí nóng của các dòng máy lạnh nhằm cô lập thiết bị nào đó ra khỏi hệ thống để bảo trì, sửa chữa, thay thế mà không làm mất toàn bộ môi chất trong hệ thống.

 • Van chặn tay, Van chặn tay 10, van chặn tay phi 10, van chặn tay phi 6, van chặn tay 6, van chặn tay phi 12, van chặn tay 12, van chặn tay phi 16, van chặn tay 16 ,

  Van chặn tay 6

  Van chặn tay 6 được lắp đặt trên các đường hồi gas nóng, đường hút và khí nóng của các dòng máy lạnh nhằm cô lập thiết bị nào đó ra khỏi hệ thống để bảo trì, sửa chữa, thay thế mà không làm mất toàn bộ môi chất trong hệ thống.

 • van thông áp Coolmax CM-1110-R

  Van thông áp Coolmax CM-1110-R

  Van thông áp Coolmax CM-1110-R là thiết bị được sử dụng để đảm bảo cân bằng áp suất trong kho lạnh khi xảy ra sự chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài kho. Van thông áp được sử dụng giúp hạn chế tác động của áp suất lên thành kho, cửa kho – là nguyên nhân gây khó khăn khi mở cửa hoặc cửa sẽ tự động mở ra khi áp suất lớn và lâu dài kết cấu vỏ kho sẽ bị phá hủy.

Hotline: 0923199968

0923199968

You cannot copy content of this page