Hotline: 0923199968

Vật tư ngành lạnh

 • Dầu lạnh Xaerus XR212-32

  Dầu lạnh Xaerus XR212-32

  Dầu lạnh Xaerus XR212-32 là dầu khoáng gốc naphtenic không sáp có hiệu suất cao, phù hợp sử dụng cho máy nén lạnh piston, trục vít dùng môi chất lạnh R22, R123, R414A, cấp độ nhớt 32 có thể sử dụng thay thế cho dầu lạnh Suniso 3GS, Bitzer B5.2.

 • Dầu lạnh Xaerus XR212-55

  Dầu lạnh Xaerus XR212-55

  Dầu lạnh Xaerus XR212-55 là dầu khoáng gốc naphtenic không sáp có hiệu suất cao, phù hợp sử dụng cho máy nén lạnh piston, trục vít dùng môi chất lạnh R22, R123, R414A.

 • Dầu lạnh Xaerus XR212-68

  Dầu lạnh Xaerus XR212-68

  Dầu lạnh Xaerus XR212-68  là dầu khoáng gốc naphtenic không sáp có hiệu suất cao, phù hợp sử dụng cho máy nén lạnh piston, trục vít dùng môi chất lạnh R22, R123, R414A, cấp độ nhớt 68 có thể sử dụng thay thế cho dầu lạnh Suniso 4GS.

 • Dầu lạnh Xaerus XR534-120

  Dầu lạnh Xaerus XR534-120

  Dầu lạnh Xaerus XR534-120 là dầu tổng hợp gốc POE, tương thích với các loại máy nén lạnh: trục vít, piston, xoắn ốc, roto quay sử dụng môi chất lạnh: R134A, R404A, R407, R410A, cấp độ nhớt 120 có thể sử dụng thay thế cho dầu lạnh Emkarate RL120H.

 • Dầu lạnh Xaerus XR534-220

  Dầu lạnh Xaerus XR534-220

  Dầu lạnh Xaerus XR534-220 là dầu tổng hợp gốc POE, tương thích với các loại máy nén lạnh: trục vít, piston, xoắn ốc, roto quay sử dụng môi chất lạnh: R134A, R404A, R407, R410A, cấp độ nhớt 220 có thể sử dụng thay thế cho dầu lạnh Suniso SL220, Emkarate RL220H, Carrier PP23BZ-104, Bitzer BSE-220.

 • Dầu lạnh Xaerus XR534-32

  Dầu lạnh Xaerus XR534-32

  Dầu lạnh Xaerus XR534-32 là dầu tổng hợp gốc POE, tương thích với các loại máy nén lạnh: trục vít, piston, xoắn ốc, roto quay sử dụng môi chất lạnh: R134A, R404A, R407, R410A, cấp độ nhớt 32 có thể sử dụng thay thế cho dầu lạnh Suniso SL32, Emkarate RL32H, Carrier PP23BZ-102, Bitzer BSE-32.

Hotline: 0923199968

0923199968

You cannot copy content of this page