Hotline: 0923199968

Dàn lạnh vỏ nhôm Meluck

Dàn lạnh vỏ nhôm Meluck dòng MAC với thiết kế vỏ nhôm cao cấp cho khả năng chống gỉ, chống ăn mòn tốt, là sản phẩm chuyên dụng cho các phòng sạch, kho lạnh, kho cấp đông. Dàn lạnh vỏ nhôm Meluck được chia thành các nhóm khác nhau với các bước cánh từ 4, 6, 8.5 đến 10 mm phù hợp lắp đặt cho nhiều công trình có các nhu cầu nhiệt độ đa dạng. Công ty điện lạnh Foc Việt chúng tôi chuyên phân phối, cung cấp dàn lạnh công nghiệp Meluckdàn lạnh vỏ nhôm Meluck dòng MAC đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, có đầy đủ CO&CQ, bảo hành chính hãng.

Thông số kỹ thuật của dàn lạnh vỏ nhôm Meluck:

Model: MAC98/345ME   Trong đó:

  • MAC: dòng sản phẩm
  • 98: diện tích trao đổi nhiệt (m2)
  • 3: Số lượng quạt
  • 45: Đường kính quạt (cm)
  • M: bước cánh quạt: H:4.0mm, M: 6.0mm, L: 8.5mm, J:10.0mm
  • E: Điện xả đá

1. Dàn lạnh vỏ nhôm Meluck, dải nhiệt độ dùng cho kho mát từ 0 đến +10 độ C. Capacity KW: DT= 8K To=-8 độ C (fin space 4.0mm)

Model

Công suất lạnh

Diện tích trao đổi nhiệt

Tốc độ gió

Motor quạt

Kích thước

Điện áp

Đường  kính x số lượng

Công suất

LxWxH

KW

m2

m3/h

V

mmxn

W

mm

MAC17/ 135HE

 3.67

16.8

2500

380

350×1

150

885x460x575

MAC25/ 135HE

 5.15

25.2

2300

380

350×1

150

885x460x575

MAC34/ 235HE

 7.34

33.6

5000

380

350×2

300

1485x460x575

MAC51/ 235HE

 10.36

50.5

4600

380

350×3

300

1485x460x575

MAC51/ 335HE

 11.12

50.5

7500

380

350×3

450

2085x460x575

MAC76/ 335HE

 15.49

75.7

6900

380

450×1

450

2085x460x575

MAC48/ 145HE

9.98

47.7

5000

380

450×1

250

1205x600x730

MAC64/ 145HE

12.07

63.5

4800

380

450×2

250

1205x600x730

MAC95/ 245HE

19.95

95.3

10000

380

450×2

500

2055x600x730

MAC127/ 245HE

24.13

127

9600

380

450×2

500

2055x600x730

MAC143/ 345HE 

29.93

143

15000

380

450×3

750

2905x600x730

MAC191/ 345HE 

36.29

191

14400

380

450×3

750

2905x600x730

MAC191/ 445HE 

39.9

191

20000

380

450×4

1000

3755x600x730

MAC254/ 445HE

48.26

254

19200

380

450×4

1000

3755x600x730
MAC206/ 255HE 

39.14

205.6

15600

380

550×2

1200 2577x715x890
MAC257/2 55HE

46.48

257

15200

380

550×2

1200 2577x715x890
MAC310/ 355HE 

58.19

308.4

23400

380

550×3

1800 3677x715x890
MAC385/ 355HE 

69.71

358.4

22800

380

  550×3

1800

3677x715x890
MAC410/ 455HE

78.29

411

31200

380

550×4

2400

4777x715x890
MAC514/ 455HE

93.05

514

30400

380

550×4

2400

4777x715x890
MAC290/ 263HE 

45.86

287.8

23600

380

630×2

1760 2577x775x1186
MAC360/ 263HE 

65.05

359.7

21600

380

630×2

1760 2577x775x1186
MAC432/ 363HE 

82.19

431.7

35400

380

630×3

2640 3677x775x1186
MAC540/ 363HE 

97.62

539.6

32400

380

630×3

2640 3677x775x1186
MAC576/ 463HE 

109.5

575.6

47200

380

630×4

3520

4777x775x1186

MAC720/ 463HE 

130.2

719.5

43200

380

630×4

3520

4777x775x1186

2. Dàn lạnh Meluck vỏ nhôm dòng MAC, nhiệt độ sử dụng cho kho trữ đông từ -5 độ C đến -18 độ C. Capacity: KW: DT= 8K To = -26 độ C (Fin space 6.0mm)

Model

Công suất lạnh

Diện tích trao đổi nhiệt

Tốc độ gió

 Motor quạt

Kích thước

Điện áp

Đường kính x số lượng

Công suất 

LxWxH

KW

m2

m3/h

V

mmxn

W

mm

MAC12/ 135ME 

2.95

11.5

2800

380

350×1

150

885x460x575
MAC17/ 135ME 

4.11

17.3

2500

380

350×1

150

885x460x575
MAC23/ 235ME 

5.9

23

5600

380

350×2

300

1485x460x575
MAC35/ 235ME 

8.22

34.6

5000

380

350×2

300

1485x460x575
MAC35/ 335ME

8.87

34.6

8400

380

350×3

450

2085x460x575
MAC52/ 335ME

12.35

51.9

7500

380

350×2

450

2085x460x575
MAC33/ 145ME 

7.26

32.6

5200

380

450×1

250

1205x600x730
MAC44/ 145ME 

8.68

43.5

5000

380

450×1

250

1205x600x730
MAC65/ 245ME

14.54

65.2

10400

380

450×2

500

2055x600x730
MAC87/ 245ME 

17.39

87

10000

380

450×2

500

2055x600x730
MAC98/ 345ME 

21.95

98

15600

380

450×3

750

2905x600x730
MAC131/ 345ME 

26.03

130.6

15000

380

450×3

750

2905x600x730
MAC131/ 445ME 

29.17

130.6

20800

380

450×4

1000

3755x600x730
MAC174/ 445ME 

34.68

174

20000

380

450×4

1000

3755x600x730
MAC141/ 255ME

30.1

140.8

16600

380

550×2

1200

2577x715x890
MAC176/ 255ME 

35.24

176

15600

380

550×2

1200

2577x715x890
MAC264/ 355ME 

43.24

211.2

24900

380

550×3

1800

3677x715x890
MAC197/ 263ME 

52.76

264

23400

380

550×3

1800

3677x715x890
MAC246/ 263ME 

56.29

281.6

33200

380

550×4

2400

4777x715x890
MAC210/ 355ME 

70.38

352

31200

380

550×4

2400

4777x715x890
MAC282/ 455ME

41.3

197.1

23600

380

630×2

1760

2577x775x1186
MAC352/ 455ME 

49.24

246.4

21600

380

630×2

1760

2577x775x1186
MAC296/ 363ME 

62

295.7

35400

380

630×3

2640

3677x775x1186
MAC370/ 363ME 

73.9

369.6

32400

380

630×3

2640

3677x775x1186
MAC394/ 463ME 

82.57

394.2

47200

380

630×4

3520

4777x775x1186
MAC493/ 463ME 

98.57

492.8

43200

380

630×4

3520

4777x775x1186

3. Dàn lạnh Meluck vỏ nhôm dòng MAC, nhiệt độ sử dụng cho kho trữ đông -20 độ C đến -25 độ C. Capacity KW: DT= 8K To = -33 độ C (fin space 8.5mm)

Model

Công suất lạnh

Diện tích trao đổi nhiệt

Tốc độ gió

Motor quạt

Kích thước

Điện áp

Đường kính x số lượng

Công suất

LxWxH

KW

m2

m3/h

V

mmxn

W

mm

MAC9/ 135LE 

2.47

8.6

3000

380

350×1

150

885x460x575
MAC13/ 135LE 

3.33

13

2600

380

350×1

150

885x460x575
MAC17/ 235LE

4.49

17.3

6000

380

350×2

300

1485x460x575
MAC26/ 235LE 

6.65

25.9

5200

380

350×2

300

1485x460x575
MAC26/ 335LE 

7.32

25.9

9000

380

350×3

450

2085x460x575
MAC39/ 335LE 

9.98

38.9

7800

380

350×2

450

2085x460x575
MAC25/ 145LE

6.27

24.5

5000

380

450×1

250

1205x600x730
MAC33/ 145LE 

7.79

32.6

4800

380

450×1

250

1205x600x730
MAC50/ 245LE 

12.54

49.5

10000

380

450×2

500

2055x600x730
MAC65/ 245LE 

15.49

65.2 9600

380

450×2

500

2055x600x730
MQC74/ 345LE 

18.81

73.5 15000

380

450×3

750

2905x600x730
MAC98/ 345LE 

23.28

98

14400

380

450×3

750

2905x600x730
MAC98/ 445LE 

25.18

98

2000

380

450×4

1000

3755x600x730
MAC131/ 445LE

31.07

130.6 19200

380

450×4

1000

3755x600x730
MAC106/ 255LE

25.14

105.6 16600

380

550×2

1200 2577x715x890
MAC132/ 255LE

28.95

132

15600

380

550×2

1200

2577x715x890
MAC198/ 355LE

37.7

158.4

24900

380

550×3

1800

3677x715x890
MAC150/ 263LE

43.43

198

23400

380

550×3

1800 3677x715x890
MAC185/ 263LE

50.29

211.2

33200

380

550×4

2400

4777x715x890
MAC160/ 355LE

57.8

264

31200

380

550×4

2400

4777x715x890
MAC210/ 455LE

35.24

147.8

23600

380

630×2

1760

2577x775x1186
MAC264/ 455LE

40.57

185

21600

380

630×2

1760

2577x775x1186
MAC222/ 363LE

52.86

221.8

35400

380

630×3

2640

3677x775x1186
MAC277/ 363LE

60.76

277.2

32400

380

630×3

2640

3677x775x1186
MAC296/ 463LE

70.38

295.7

47200

380

630×4

3520

4777x775x1186
MAC370/ 463LE

80.95

369.6

43200

380

630×4

3520

4777x775x1186

4. Dàn lạnh vỏ nhôm Meluck dòng MAC, nhiệt độ sử dụng cho kho trữ đông -25 độ C đến -35 độ C. Capacity KW: DT= 8K To = -43 độ C (fin space 10.0mm)

Model

Công suất lạnh

Diện tích trao đổi nhiệt

Tốc độ gió

Motor quạt

Kích thước

Điện áp

Đường kính x số lượng

Công suất

LxWxH

KW

m2

m3/h

V

mmxn

W

mm

MAC21/ 145JE 

5.8

21.2

5000

380

450×1

250

1205x600x730
MAC28/ 145JE 

7.22

28.3

4800

380

450×1

250

1205x600x730
MAC43/ 245JE

11.69

42.4

10000

380

450×2

500

2055x600x730
MAC57/ 245JE 

14.54

56.6

9600

380

450×2

500

2055x600x730
MAC64/ 345JE 

17.48

63.6

15000

380

450×3

750

2905x600x730
MAC85/ 345JE 

21.85

85

14400

380

450×3

750

2905x600x730
MAC85/ 445JE

23.47

85

20000

380

450×4

1000

3755x600x730
MAC113/ 445JE 

29.07

113.2

19200

380

450×4

1000

3755x600x730
MAC92/ 255JE 

25.24

91.5

16600

380

550×2

1200

2577x715x890
MAC115/ 255JE 

29.43

114.4

15600

380

550×2

1200

2577x715x890
MQC140/ 355JE 

37.9

137.3

24900

380

550×3

1800

3677x715x890
MAC172/ 355JE 

44.19

172

23400

380

550×3

1800

3677x715x890
MAC183/ 455JE 

50.57

183

33200

380

550×4

2400

4777x715x890
MAC230/ 455JE 

58.86

228.2

31200

380

550×4

2400

4777x715x890
MAC130/ 263JE 

35.3

128.1

23600

380

630×2

1760

2577x775x1186
MAC160/ 263JE 

41.24

160.2

21600

380

630×2

1760

2577x775x1186
MAC192/ 363JE

53.05

192.2

35400

380

630×3

2640

3677x775x1186
MAC240/ 363JE 

61.8

240.2

32400

380

630×3

2640

3677x775x1186
MAC256/ 463JE 

70.76

256.3

47200

380

630×4

26400

4777x775x1186
MAC320/ 463JE 

82.38

320.3

43200

380

630×4

26400

4777x775x1186

Để được tư vấn và cung cấp dàn lạnh công nghiệp Meluck, dàn lạnh Meluck vỏ nhôm MAC cũng như các thiết bị, vật tư ngành lạnh khác, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.

Hotline: 0924 599 968

CÔNG TY ĐIỆN LẠNH FOC VIỆT
Địa chỉ: Số 23, Ngõ 1, Phố Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3839 0745
Hotline: 0924 599 968
Email: vattulanh.vn@gmail.com
Website: http://vattulanh.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/vattulanh.vn/

Hotline: 0923199968

0923199968