Hotline: 0923199968

Hot News

Kho lạnh cấp đông bảo quản thịt

Kho lạnh cấp đông bảo quản thịt

Kho lạnh cấp đông ngày nay đã trở thành một phương tiện bảo quản các loại thịt, thủy hải sản tiết kiệm và hiệu quả…lắp đặt dễ dàng, linh hoạt phù hợp với mục đích sử dụng. Nhiệt độ kho lạnh cấp đông đòi hỏi ở mức – 40 đến -35 độ C.

Hotline: 0923199968

0923199968