Hotline: 0923199968

Vật Tư Ngành Lạnh

Bình tách dầu phi 10

Bình tách dầu phi 10

Bình tách dầu phi 10 có chức năng tách dầu lẫn trong dòng môi chất nóng (dạng hơi) đi ra từ máy nén giúp giảm lượng dầu đi vào hệ thống và đọng lại trong các thiết bị trao đổi nhiệt,…

Van điện từ phi 6

Van điện từ phi 6

Van điện từ phi 6 có chức năng điều tiết lưu lượng môi chất phun vào dàn bay hơi phù hợp với công suất bằng dòng điện thông qua cuộn coil điện từ. Van điện từ phi 6 được lắp đặt trên các đường…

Van điện từ phi 10

Van điện từ phi 10

Van điện từ phi 10 có chức năng điều tiết lưu lượng môi chất phun vào dàn bay hơi phù hợp với công suất bằng dòng điện thông qua cuộn coil điện từ. Van điện từ phi 10 được lắp đặt trên các đường lỏng, đường hồi…

Van điện từ phi 12

Van điện từ phi 12

Van điện từ phi 12 có chức năng điều tiết lưu lượng môi chất phun vào dàn bay hơi phù hợp với công suất bằng dòng điện thông qua cuộn coil điện từ. Van điện từ phi 12 được lắp đặt trên các đường lỏng, đường hồi…

Van điện từ phi 16

Van điện từ phi 16

Van điện từ phi 16 có chức năng điều tiết lưu lượng môi chất phun vào dàn bay hơi phù hợp với công suất bằng dòng điện thông qua cuộn coil điện từ. Van điện từ phi 16 được lắp đặt trên các đường lỏng, đường hồi…

12345...10...»»
Hotline: 0923199968

0923199968