Hotline: 0923199968

Vật Tư Ngành Lạnh

Thanh giảm rung phi 12

Thanh giảm rung phi 12

Thanh giảm rung phi 12 có khả năng biến dạng cũng như đàn hồi rất tốt, có tác dụng làm giảm rung lắc của máy nén khi hoạt động đến đường ống trong hệ thống lạnh, giảm nguy cơ nứt, hư…

Van chặn bi phi 54

Van chặn bi phi 54

Van chặn bi phi 54 là van điều khiển bằng tay giúp điều tiết, kiểm soát lưu lượng của dòng môi chất trong hệ thống đường ống bằng cách sử dụng góc quay nhỏ hơn hoặc bằng 90° để đóng mở. Van…

Đèn led kho lạnh

Đèn led kho lạnh

Đèn led kho lạnh là dòng đèn chuyên dụng để chiếu sáng trong các kho đông lạnh, hầm cấp đông, kho lạnh, kho mát, nhà xưởng. Đèn led kho lạnh với ưu điểm: dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -40°C~+80°C…

Bình chứa 15Hp

Bình chứa 15Hp

Bình chứa 15Hp được lắp đặt sau thiết bị ngưng tụ với mục đích để chứa lỏng đã ngưng tụ và giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ, duy trì sự cấp lỏng ổn định cho…

Bình chứa 12Hp

Bình chứa 12Hp được lắp đặt sau thiết bị ngưng tụ với mục đích để chứa lỏng đã ngưng tụ và giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ, duy trì sự cấp lỏng ổn định cho…

Bình chứa 10Hp

Bình chứa 10Hp

Bình chứa 10Hp được lắp đặt sau thiết bị ngưng tụ với mục đích để chứa lỏng đã ngưng tụ và giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ, duy trì sự cấp lỏng ổn định cho…

Hotline: 0923199968

0923199968