Hotline: 0923199968

Vật Tư Ngành Lạnh

Van tiết lưu TEX5

Van tiết lưu TEX5

Van tiếu lưu TEX5 có dải công suất hoạt động từ 3.9-60KW, được dùng để tiết lưu lỏng môi chất ở áp suất cao, nhiệt độ bay hơi cao xuống áp suất thấp, nhiệt độ bay hơi thấp và điều chỉnh…

Van tiết lưu TES5

Van tiết lưu TES5

Van tiếu lưu TES5 được dùng để tiết lưu lỏng môi chất ở áp suất cao, nhiệt độ bay hơi cao xuống áp suất thấp, nhiệt độ bay hơi thấp và điều chỉnh lưu lượng môi chất lạnh cấp vào thiết…

Van tiết lưu TEX2

Van tiết lưu TEX2

Van tiết lưu TEX2 có nhiệm vụ tiết lưu lỏng môi chất ở áp suất cao, nhiệt độ bay hơi cao xuống áp suất thấp, nhiệt độ bay hơi thấp và điều chỉnh lưu lượng môi chất cấp vào thiết bị…

Van tiết lưu TES2

Van tiết lưu TES2

Van tiết lưu TES2 có nhiệm vụ tiết lưu lỏng môi chất ở áp suất cao, nhiệt độ bay hơi cao xuống áp suất thấp, nhiệt độ bay hơi thấp và điều chỉnh lưu lượng môi chất cấp vào thiết bị…

Van tiết lưu Danfoss TES 12

Van tiết lưu Danfoss TES 12

Van tiết lưu Danfoss TES 12 thuộc loại van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài, được sử dụng để điều tiết môi chất lạnh dạng lỏng ở áp suất cao, nhiệt độ bay hơi cao xuống áp suất thấp, nhiệt độ…

Van tiết lưu Danfoss TE 12

Van tiết lưu Danfoss TE 12

Van tiết lưu Danfoss TE 12 thuộc loại van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài, được sử dụng để điều tiết môi chất lạnh dạng lỏng ở áp suất cao, nhiệt độ bay hơi cao xuống áp suất thấp, nhiệt…

12345...10...»»
Hotline: 0923199968

0923199968