Hotline: 0923199968

Vật Tư Ngành Lạnh

Đèn led kho lạnh 30W

Đèn led kho lạnh 30W

Đèn led kho lạnh 30W được sử dụng làm đèn chiếu sáng trong hệ thống lạnh công nghiệp như kho đông lạnh, hầm cấp đông, kho lạnh, kho mát, nhà xưởng. Với dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -40°C~+50°C, đèn led…

Đèn led kho lạnh 15W

Đèn led kho lạnh 15W

Đèn led kho lạnh 15W được sử dụng làm đèn chiếu sáng trong hệ thống lạnh công nghiệp như kho đông lạnh, hầm cấp đông, kho lạnh, kho mát, nhà xưởng. Với dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -40°C~+50°C, đèn led…

Đèn led kho đông 20W

Đèn led kho đông 20W

Đèn led kho đông 20W được sử dụng làm đèn chiếu sáng trong hệ thống lạnh công nghiệp như kho đông lạnh, hầm cấp đông, kho lạnh, kho mát, nhà xưởng. Với dải nhiệt độ hoạt động rộng từ -40°C~+80°C, đèn led…

Hotline: 0923199968

0923199968

You cannot copy content of this page