Hotline: 0923199968

Vật Tư Ngành Lạnh

Quạt dàn lạnh D550

Quạt dàn lạnh D550

Quạt dàn lạnh D550 được dùng để lắp đặt, thay thế quạt trong các dàn lạnh (thiết bị bay hơi), dàn nóng (thiết bị ngưng tụ) của hệ thống máy lạnh công nghiệp. Quạt dàn lạnh D550 thiết kế đường kính cánh quạt 550mm,…

Quạt dàn lạnh D600

Quạt dàn lạnh D600

Quạt dàn lạnh D600 được dùng để lắp đặt, thay thế quạt trong các dàn lạnh (thiết bị bay hơi), dàn nóng (thiết bị ngưng tụ) của hệ thống máy lạnh công nghiệp. Quạt dàn lạnh D600 thiết kế đường kính cánh quạt 600mm,…

Quạt dàn nóng D550

Quạt dàn nóng D550

Quạt dàn nóng D550 được dùng để lắp đặt, thay thế quạt trong các dàn lạnh (thiết bị bay hơi), dàn nóng (thiết bị ngưng tụ) của hệ thống máy lạnh công nghiệp. Quạt dàn lạnh D550 thiết kế đường kính cánh quạt 550mm,…

Quạt dàn nóng D600

Quạt dàn nóng D600

Quạt dàn nóng D600 được dùng để lắp đặt, thay thế quạt trong các dàn lạnh (thiết bị bay hơi), dàn nóng (thiết bị ngưng tụ) của hệ thống máy lạnh công nghiệp. Quạt dàn lạnh D600 thiết kế đường kính cánh quạt 600mm,…

Gas lạnh R407C Ấn Độ

Gas lạnh R407C Ấn Độ

Gas lạnh R407C Ấn Độ có khả năng làm lạnh sâu hơn và áp suất cao hơn, có hiệu suất lớn hơn đến 60% so với các thiết bị sử dụng gas R22 khác. Gas lạnh R407C được sử dụng rộng rãi…

Gas lạnh R32 Ấn Độ

Gas lạnh R32 Ấn Độ

Gas lạnh R32 Ấn Độ là gas lạnh thế hệ mới, được dùng để thay thế cho gas lạnh R22 và R410 trong các hệ thống lạnh dân dụng và thương mại. Gas lạnh R32 với nhiều ưu điểm vượt…

Hotline: 0923199968

0923199968