Hotline: 0923199968

Vật Tư Ngành Lạnh

Thanh giảm rung phi 10

Thanh giảm rung phi 10

Thanh giảm rung phi 10 có khả năng biến dạng cũng như đàn hồi rất tốt, có tác dụng làm giảm rung lắc của máy nén khi hoạt động đến đường ống trong hệ thống lạnh, giảm nguy cơ nứt, hư…

Van rotalock

Van rotalock

Van rotalock (hay còn gọi là van dịch vụ, van an toàn, van khóa lốc, van máy nén, van bình chứa cao áp) thường được lắp đặt trên máy nén, bình chứa cao áp và các thiết bị trên đường…

Thanh điện trở chữ U

Thanh điện trở chữ U

Thanh điện trở chữ U hay còn được gọi là thanh điện trở xả đá dàn lạnh kho lạnh, thanh điện trở sưởi dàn lạnh kho lạnh, thanh điện trở sấy dàn lạnh kho lạnh, thanh điện trở phá băng dàn…

Thanh điện trở sấy

Thanh điện trở sấy

Đường tuần hoàn của gió trong dàn lạnh bị cảm trở khi đá bám nhiều trên dàn lạnh làm cho lưu lượng gió giảm khi qua dàn lạnh, hiệu quả trao đổi nhiệt giảm, quạt phải làm việc quá tải…

Hotline: 0923199968

0923199968