Hotline: 0923199968

Sản phẩm

Phin lọc phi 10

Phin lọc phi 10

Phin lọc phi 10 được lắp đặt trên đường lỏng (liquid line) trước van tiết lưu, có nhiệm vụ khử ẩm, axit, lọc các cặn bẩn trong môi chất lạnh, tránh cho van tiết lưu bị tắc nghẽn do hơi…

Phin lọc phi 12

Phin lọc phi 12

Phin lọc phi 12 được lắp đặt trên đường lỏng (liquid line) trước van tiết lưu, có nhiệm vụ khử ẩm, axit, lọc các cặn bẩn trong môi chất lạnh, tránh cho van tiết lưu bị tắc nghẽn do hơi…

Phin lọc phi 16

Phin lọc phi 16

Phin lọc phi 16 được lắp đặt trên đường lỏng (liquid line) trước van tiết lưu, có nhiệm vụ khử ẩm, axit, lọc các cặn bẩn trong môi chất lạnh, tránh cho van tiết lưu bị tắc nghẽn do hơi ẩm…

Phin lọc phi 19

Phin lọc phi 19

Phin lọc phi 19 được lắp đặt trên đường lỏng (liquid line) trước van tiết lưu, có nhiệm vụ khử ẩm, axit, lọc các cặn bẩn trong môi chất lạnh, tránh cho van tiết lưu bị tắc nghẽn do hơi ẩm…

Bình tách lỏng

Bình tách lỏng

Bình tách lỏng (suction accumulator) là thiết bị dùng để tách gas lỏng lẫn trong gas hơi do yêu cầu gas lạnh trước khi vào máy nén phải ở trạng thái hơi 100% để máy nén nén dòng hơi từ áp…

Hotline: 0923199968

0923199968