Hotline: 0923199968

Sản phẩm

Dàn nóng Kaideli KGHM022-L4 /A

Dàn nóng Kaideli KGHM022-L4 /A

Điện lạnh Foc Việt là đơn vị chuyên cung cấp, phân phối dàn nóng công nghiệp Kaideli tại Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc. Dàn nóng Kaideli KGHM022-L4 /A được sản xuất tại Trung Quốc theo dây chuyền công nghệ hiện đại Châu Âu,…

Dàn nóng Kaideli KGHM029-L2 /A

Dàn nóng Kaideli KGHM029-L2 /A

Điện lạnh Foc Việt là đơn vị chuyên cung cấp, phân phối dàn nóng công nghiệp Kaideli tại Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc. Dàn nóng Kaideli KGHM029-L2 /A được sản xuất tại Trung Quốc theo dây chuyền công nghệ hiện đại Châu Âu,…

Dàn nóng Kaideli KGHM033-L4 /A

Dàn nóng Kaideli KGHM033-L4 /A

Điện lạnh Foc Việt là đơn vị chuyên cung cấp, phân phối dàn nóng công nghiệp Kaideli tại Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc. Dàn nóng Kaideli KGHM033-L4 /A được sản xuất tại Trung Quốc theo dây chuyền công nghệ hiện đại Châu Âu,…

Dàn ngưng tụ Kaideli KGHM044-L2 /A

Dàn ngưng tụ Kaideli KGHM044-L2 /A

Điện lạnh Foc Việt là đơn vị chuyên cung cấp, phân phối dàn nóng công nghiệp Kaideli tại Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc. Dàn ngưng tụ Kaideli KGHM044-L2 /A được sản xuất tại Trung Quốc theo dây chuyền công nghệ hiện đại Châu…

Dàn nóng Kaideli KGHM047-L4 /A

Dàn nóng Kaideli KGHM047-L4 /A

Điện lạnh Foc Việt là đơn vị chuyên cung cấp, phân phối dàn nóng công nghiệp Kaideli tại Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc. Dàn nóng Kaideli KGHM047-L4 /A được sản xuất tại Trung Quốc theo dây chuyền công nghệ hiện đại Châu Âu,…

Dàn nóng Kaideli KGHM055-L4 /A

Dàn nóng Kaideli KGHM055-L4 /A

Điện lạnh Foc Việt là đơn vị chuyên cung cấp, phân phối dàn nóng công nghiệp Kaideli tại Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc. Dàn nóng Kaideli KGHM055-L4 /A được sản xuất tại Trung Quốc theo dây chuyền công nghệ hiện đại Châu Âu,…

Hotline: 0923199968

0923199968