Hotline: 0923199968

Sản phẩm

Dàn lạnh Kaideli KUDL135-E3C

Dàn lạnh Kaideli KUDL135-E3C

Điện lạnh Foc Việt là đơn vị chuyên cung cấp, phân phối dàn lạnh công nghiệp Kaideli tại Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc. Dàn lạnh Kaideli KUDL135-E3C phù hợp sử dụng trong hệ thống các kho lạnh, kho mát có yêu cầu nhiệt…

Dàn lạnh Kaideli KUDL160-E3C

Dàn lạnh Kaideli KUDL160-E3C

Điện lạnh Foc Việt là đơn vị chuyên cung cấp, phân phối dàn lạnh công nghiệp Kaideli tại Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc. Dàn lạnh Kaideli KUDL160-E3C phù hợp sử dụng trong hệ thống các kho lạnh, kho mát có yêu cầu nhiệt…

Dàn lạnh Kaideli KUDL185-E4C

Dàn lạnh Kaideli KUDL185-E4C

Điện lạnh Foc Việt là đơn vị chuyên cung cấp, phân phối dàn lạnh công nghiệp Kaideli tại Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc. Dàn lạnh Kaideli KUDL185-E4C phù hợp sử dụng trong hệ thống các kho lạnh, kho mát có yêu cầu nhiệt…

Dàn lạnh Kaideli KUDL210-E4C

Dàn lạnh Kaideli KUDL210-E4C

Điện lạnh Foc Việt là đơn vị chuyên cung cấp, phân phối dàn lạnh công nghiệp Kaideli tại Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc. Dàn lạnh Kaideli KUDL210-E4C phù hợp sử dụng trong hệ thống các kho lạnh, kho mát có yêu cầu nhiệt…

Dàn lạnh Kaideli KUDL260-E3C

Dàn lạnh Kaideli KUDL260-E3C

Điện lạnh Foc Việt là đơn vị chuyên cung cấp, phân phối dàn lạnh công nghiệp Kaideli tại Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc. Dàn lạnh Kaideli KUDL260-E3C phù hợp sử dụng trong hệ thống các kho lạnh, kho mát có yêu cầu nhiệt…

Dàn lạnh Kaideli KUDL330-E4C

Dàn lạnh Kaideli KUDL330-E4C

Điện lạnh Foc Việt là đơn vị chuyên cung cấp, phân phối dàn lạnh công nghiệp Kaideli tại Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc. Dàn lạnh Kaideli KUDL330-E4C phù hợp sử dụng trong hệ thống các kho lạnh, kho mát có yêu cầu nhiệt…

Hotline: 0923199968

0923199968