Hotline: 0923199968

Sản phẩm

Thanh giảm rung phi 22

Thanh giảm rung phi 22

Thanh giảm rung phi 22 có khả năng biến dạng cũng như đàn hồi rất tốt, có tác dụng làm giảm rung lắc của máy nén khi hoạt động đến đường ống trong hệ thống lạnh, giảm nguy cơ nứt, hư…

Thanh giảm rung phi 28

Thanh giảm rung phi 28

Thanh giảm rung phi 28 có khả năng biến dạng cũng như đàn hồi rất tốt, có tác dụng làm giảm rung lắc của máy nén khi hoạt động đến đường ống trong hệ thống lạnh, giảm nguy cơ nứt, hư…

Thanh giảm rung phi 35

Thanh giảm rung phi 35

Thanh giảm rung phi 35 có khả năng biến dạng cũng như đàn hồi rất tốt, có tác dụng làm giảm rung lắc của máy nén khi hoạt động đến đường ống trong hệ thống lạnh, giảm nguy cơ nứt, hư…

Thanh giảm rung phi 42

Thanh giảm rung phi 42

Thanh giảm rung phi 42 có khả năng biến dạng cũng như đàn hồi rất tốt, có tác dụng làm giảm rung lắc của máy nén khi hoạt động đến đường ống trong hệ thống lạnh, giảm nguy cơ nứt, hư…

Thanh giảm rung phi 54

Thanh giảm rung phi 54

Thanh giảm rung phi 54 có khả năng biến dạng cũng như đàn hồi rất tốt, có tác dụng làm giảm rung lắc của máy nén khi hoạt động đến đường ống trong hệ thống lạnh, giảm nguy cơ nứt, hư…

Rơ le áp suất kép

Rơ le áp suất kép

Rơ le áp suất kép được thiết kế đồng thời 2 ngưỡng áp suất cao và áp suất thấp, trong đó: bên phía thấp áp được lắp đặt trên đường hút và bên phía cao áp được lắp đặt trên…

Hotline: 0923199968

0923199968