Hotline: 0923199968

Sản phẩm

Bình chứa cao áp 10L

Bình chứa cao áp 10L

Bình chứa cao áp 10L được lắp đặt sau thiết bị ngưng tụ với mục đích để chứa lỏng đã ngưng tụ và giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ, duy trì sự cấp lỏng ổn…

Bình chứa cao áp 12L

Bình chứa cao áp 12L

Bình chứa cao áp 12L được lắp đặt sau thiết bị ngưng tụ với mục đích để chứa lỏng đã ngưng tụ và giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ, duy trì sự cấp lỏng ổn…

Bình chứa cao áp 14L

Bình chứa cao áp 14L

Bình chứa cao áp 14L được lắp đặt sau thiết bị ngưng tụ với mục đích để chứa lỏng đã ngưng tụ và giải phóng bề mặt trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ, duy trì sự cấp lỏng ổn…

Bình tách dầu phi 12

Bình tách dầu phi 12

Bình tách dầu phi 12 có chức năng tách dầu lẫn trong dòng môi chất nóng (dạng hơi) đi ra từ máy nén giúp giảm lượng dầu đi vào hệ thống và đọng lại trong các thiết bị trao đổi…

Bình tách lỏng phi 35

Bình tách lỏng phi 35

Bình tách lỏng phi 35 có tác dụng tách môi chất lạnh dạng lỏng bị lẫn trong dòng môi chất lạnh dạng hơi, đảm bảo dòng môi chất lạnh khi đi vào máy nén phải ở trạng thái hơi hoàn toàn. Bình…

Bình tách lỏng phi 42

Bình tách lỏng phi 42

Bình tách lỏng phi 42 có tác dụng tách môi chất lạnh dạng lỏng bị lẫn trong dòng môi chất lạnh dạng hơi, đảm bảo dòng môi chất lạnh khi đi vào máy nén phải ở trạng thái hơi hoàn toàn. Bình…

Hotline: 0923199968

0923199968