Hotline: 0923199968

Sản phẩm

Mắt soi gas phi 10

Mắt soi gas phi 10

Mắt soi gas phi 10 là thiết bị được sử dụng để quan sát nhanh chóng về trạng thái của dòng môi chất và độ ẩm trong hệ thống. Mắt soi gas phi 10 được lắp đặt trên đường lỏng phía sau phin…

Mắt soi gas phi 6

Mắt soi gas phi 6

Mắt soi gas phi 6 là thiết bị được sử dụng để quan sát nhanh chóng về trạng thái của dòng môi chất và độ ẩm trong hệ thống. Mắt soi gas phi 6 được lắp đặt trên đường lỏng…

Mắt soi gas phi 12

Mắt soi gas phi 12

Mắt soi gas phi 12 là thiết bị được sử dụng để quan sát nhanh chóng về trạng thái của dòng môi chất và độ ẩm trong hệ thống. Mắt soi gas phi 12 được lắp đặt trên đường lỏng phía sau phin…

Mắt soi gas phi 16

Mắt soi gas phi 16

Mắt soi gas phi 16 là thiết bị được sử dụng để quan sát nhanh chóng về trạng thái của dòng môi chất và độ ẩm trong hệ thống. Mắt soi gas phi 16 được lắp đặt trên đường lỏng phía sau phin…

Thanh giảm rung phi 16

Thanh giảm rung phi 16

Thanh giảm rung phi 16 có khả năng biến dạng cũng như đàn hồi rất tốt, có tác dụng làm giảm rung lắc của máy nén khi hoạt động đến đường ống trong hệ thống lạnh, giảm nguy cơ nứt,…

Thanh giảm rung phi 19

Thanh giảm rung phi 19

Thanh giảm rung phi 19 có khả năng biến dạng cũng như đàn hồi rất tốt, có tác dụng làm giảm rung lắc của máy nén khi hoạt động đến đường ống trong hệ thống lạnh, giảm nguy cơ nứt, hư…

Hotline: 0923199968

0923199968